Verklaring vloeistofdichte voorziening

Als uw voorziening bij de inspectie als vloeistofdicht wordt beoordeeld, ontvangt u een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Met de verklaring kunt u aan het bevoegd gezag tonen dat uw voorziening voldoet aan de gestelde eisen en vloeistofdicht is.

De geldigheidstermijn van de verklaring is wettelijk vastgesteld op maximaal 6 jaar. Gedurende deze geldigheidstermijn dienen door u bedrijfsinterne controles te worden uitgevoerd om de vloeistofdichtheid gedurende de keuringstermijn te waarborgen. Desgewenst kunnen wij deze bedrijfsinterne controles voor u verzorgen.

  

Deel deze inhoud op