Nader onderzoek

In geval van twijfel of afkeur kan een nader onderzoek worden uitgevoerd. Dat kan zich richten op materiaaleigenschappen van de voorziening of de kwaliteit/ligging van de bedrijfriolering, waarmee de omvang en mate van gebreken kunnen worden vastgesteld.

Voorbeelden van naderonderzoek bij vloeren en verhardingen zijn:

  • Materiaalkundig onderzoek conform CUR/PBV Aanbevelingen 63, 64 en of 88
  • Bestandheid tegen chemicaliën
  • Indringing verontreinigingen (vlekken)
  • Afschot bepaling conform NEN 2747
  • Luchttest confom BRL 1152

Voorbeelden van naderonderzoek bij bedrijfsriolering zijn:

  • Leidingen inspecteren d.m.v. camera's confom NEN3399 /NPR 3398
  • Leiding indien mogelijk betreden
  • Het vrijgraven van de bedrijfsriolering
  • Een milieukundig bodemonderzoek conform BRL 2000
Deel deze inhoud op