Inspectierapport

De resultaten van de inspectie worden vastgelegd in een inspectierapport. In dit rapport worden ondermeer de gevolgde werkwijze, de keuringsresultaten en de plaats van een eventueel uit te voeren nader onderzoek weergegeven, ondersteund met foto's en/of tekeningen van de voorziening. Mochten we gebreken constateren, dan geven we u praktische richtinggevende herstel - en onderhoudsadviezen.

Deel deze inhoud op