Inspectie vloer/verharding

De inspectie start met het verzamelen en beoordelen van gegevens van de voorzieningen, zoals de toegepaste materialen, opbouw, de detaillering, het gebruik en optredende belastingen. Daarna volgt een visuele inspectie van de vloeren, waarbij we de voorzieningen beoordelen op gebreken die de vloeistofdichtheid kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan scheurvorming, gebreken door mechanische belastingen, open aansluitingen, doorvoeren van kabels en leidingen en onthechting van voegvullingsmassa.

Deel deze inhoud op